Overzicht Jaarprogramma NME Tiel

 

Levendig natuuronderwijs!
Wilt u actief aan de slag met natuur en milieu in de klas? Kijk dan in het programmaoverzicht  voor ons aanbod van veldlessen, leskisten, materialenpakketten en projecten.

NME-programmaoverzicht 2020-2021 

Inspriratie op een thema …..

 

Thematisch werken heeft de toekomst.
Steeds meer scholen gaan over naar thematisch onderwijs. Deze aanpak vraagt om een andere voorbereiding: je moet de methodes meer loslaten en zelf gerichte keuzes maken uit het leerstofaanbod. Voor ons als NME centrum is dit een uitdaging.
We hebben voor u enkele gidsen samengesteld om u te inspireren voor een project- of themaweek. U vindt ze hier.
Via de contactpagina kunt u suggesties en ideeën voor een thema met ons delen.

Werkwijze en kosten

 

Inschrijven via internet
Inschrijven doet u via de digitale NME-gids, u kunt hier klikken om direct naar de catalogus te gaan.
Elke school heeft een eigen inlogcode en wachtwoord. Bent u uw inloggegevens kwijt? Stuur ons een bericht via onze contactpagina, dan sturen wij u de gegevens toe.
De handleiding ‘Online reserveren voor leerkrachten’ kunt u hier vinden.

 

Onze links

Projecten

Kinderklimaatcampagne

De kinderklimaatcampagne ‘2035 Onze toekomst’ van het Gelders Energie Akkoord had als doel de opwarming van de aarde, het terugdringen van CO2 en de inzet van natuurlijke energiebronnen onder de aandacht te brengen. In aanloop naar de klimaatcampagne hebben we scholen benaderd om activiteiten te organiseren en uitgenodigd om mee te doen met de kinderklimaatcampagne. In Tiel deed wethouder Laurens Verspuij mee met deze campagne.

In april 2018 hebben vier klassen van de Prins Mauritsschool in Tiel les gehad over de klimaatveranderingen. Wethouder Laurens Verspuij en de raadsleden Yvonne Son-Stolk en Jolanda Stoeten-Flach, hebben leerlingen van groep 7 en 8 gevraagd hoe zij denken dat hun school er in 2035 uitziet. De kinderen gaven veel creatieve en concrete ideeën over wonen, reizen en school. Met tekeningen en elfjes (korte gedichtjes) legden de kinderen hun toekomstbeeld vast.

Fruitbomen op het schoolplein

In de lente van 2017 bood de gemeente Tiel gratis fruitbomen aan voor op het schoolplein. Stichting Duurzaam Rivierenland heeft het aanbod van de gemeente onder de aandacht gebracht. De schoolconsulent heeft hierin een intensieve rol gespeeld: alle scholen zijn bezocht, en hebben een projectomschrijving ontvangen. Vervolgens zijn de scholen herhaaldelijk over dit project geïnformeerd per mail, telefoon en persoonlijk contact. Dit leverde een mooi resultaat op: 16 van de 20 scholen meldden zich aan. Uiteindelijk werd er op 14 scholen fruitbomen geleverd en gepland. Enkelen scholen konden niet meedoen uit praktisch overwegingen i.v.m. een fusie en/of een verhuizing.

Zwerfvuil aanpakken

Sinds 2015 ondersteunt Stichting Duurzaam Rivierenland de Gemeente Tiel met haar uitvoeringsplan om het zwerfafval aan te pakken. De schoolconsulent benadert ieder jaar de scholen om ze te stimuleren mee te doen aan opruimacties. Op dit moment hebben 8 scholen een overeenkomst getekend om minimaal 10 keer per jaar enkele straten rondom school op te schonen. Dit doen ze tegen een klein vergoeding. Hiernaast hebben drie scholen ook actief meegedaan aan het Landelijk Opschoondag. Stichting Duurzaam Rivierenland levert de materialen voor de opschoonacties en coördineert het afvoeren van de volle vuilniszakken.